Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 sierpnia 2022 napisz DONOS@
Zadania własne w orzecznictwie

Promocja gminy

Jakie wydatki na promocję możemy uznać za zadanie własne gminy? Czy dotację na podróż dookoła świata można zaliczyć do takich wydatków, twierdząc że jest to promocja miasta i realizacja przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym? Tekst ukazał się w "Serwisie Administracyjno-Samorządowym" Nr 11(82) z listopada 2002r., s. 6

Sprawę rozpatrywał NSA w skardze Miasta Łeby na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że uchwała Zarządu Miasta dotycząca wydatków na promocję miasta jest nieważna. RIO podnosiła, że dotacja na sfinansowanie rejsu dookoła świata nie należy do katalogu zadań własnych gminy. Uznała także, że promocja może należeć do zadań własnych gminy, jeśli zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty, a w niniejszym przypadku nie istniał związek pomiędzy wielkością nakładów a konkretnymi korzyściami. Trzeba podkreślić, że prawodawca w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zm.) w art. 7 ust. 1 stwierdził, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, wymienił szczegółowo te zadania i wskazał w nich także promocję gminy.

Promocję miasta jako centrum turystycznego można uznać za zadania własne gminy jeśli jej zakres pozwala na racjonalne założenie, że wspólnota samorządowa osiągnie wymierne korzyści z napływu dodatkowej liczby turystów.

Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 6 grudnia 2001r. I SA/Gd 2038/99, (OSP 2001/11/158)  uznał, że promocję miasta jako centrum turystycznego można uznać za zadania własne gminy w rozumieniu art. 7 ust. 1, jeśli jej zakres (realny krąg potencjalnych klientów), forma, koszt i wiarygodność kontrahenta pozwala na racjonalne założenie, że wspólnota samorządowa osiągnie wymierne korzyści z napływu dodatkowej liczby turystów. W uzasadnieniu NSA wskazał, że z przepisów art. 6, 7 i 51 ustawy o samorządzie gminnym wynika samodzielność gminy w prowadzeniu gospodarki finansowej i zasada objęcia zakresem działania gminy wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Według Sądu przeznaczenie środków finansowych na określony konkretnie cel jako należący bądź nie należący do zadań gminy będzie często kategorią ocenną.

Jednak z uwagi na art. 6 ustawy o samorządzie gminnym i art. 166 Konstytucji RP – mówiący o tym, że zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne – ingerencja organów nadzoru musi być wyważona. Tytułem przykładu NSA wskazał w uzasadnieniu wyrok Sądu Najwyższego z 8.VII.1998 r. III RN 45/98 (publ. OSNAPU 1999/8/261), w którym uznano za zgodne z prawem przeznaczenie środków gminy na remonty budynków prywatnych, w których najemcy obowiązani są opłacać czynsz regulowany, czy wyrok NSA z 20.IV.1994 r. SA/Wr 1961/93 akceptujący utworzenie ośrodka samorządowej telewizji lokalnej, jeśli jego zadaniem będzie informowanie o sprawach wspólnoty gminnej.


Jacek Babiel

Tekst ukazał się w "Serwisie Administracyjno-Samorządowym" Nr 11(82) z listopada 2002r., s. 6 


 
- -
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę